P i c t u r e s Kathak Genève Kathak Geneva Kathak Geneve Kathak Switzerland

Performances Kathak Genève Kathak Geneva Kathak Geneve Kathak Switzerland
Kerala Tour - January 2015